Месяцаслоў

Чэрвень (даты – пa н.ст.)

   1 чэрвеня - Нядзеля 6-я пасля Пасхі, аб сляпым. Дбрв. вял. кн. Дзімітрыя Данскога (1389). Свмч. Віктара (1937); свмчч. Антонія, еп. Белгародскага, і з ім Мітрафана, Аляксандра, Міхаіла, Матфея, Іпаліта, Нікалая, Васілія, Максіма, Аляксандра, Паўла, Паўла прасвітараў і мчч. Міхаіла і Грыгорыя (1938); свмч. Ануфрыя, архіеп. Курскага (1938).

   2 чэрвеня, панядзелак - аднойдзенне мошчаў свц. Аляксія, мітр. Маскоўскага i усяе Русі, цудатворцы (1431). Дбрв. кн. Даўмонта, у св. хрышчэнні Цімафея, Пскоўскага (1299).

   3 чэрвеня, аўторак - Уладзімірскай іконы Божае Маці. Роўнаапп. цара Канстанцiна (337)i мацi яго царыцы Елены (327). Дбрв. кн. Канстанціна (Яраслава) (1129) і сыноў яго Міхаіла і Фёдара, Мурамскіх цудатворцаў.

   4 чэрвеня, серада - адданне свята Пасхі. Прп. Еўфрасіннія, ігум. Полацкая

   5 чэрвеня, чацвер - Узнясенне Гасподняе. Аднойдзенне мошчаў свц. Леонція, еп. Растоўскага (1164). Сабор Растова-Яраслаўскіх святых. Прп. Еўфрасінні, ігум. Полацкай, беларускай асветніцы, апякункі манашаства (1173).

   6 чэрвеня, пятніца - прп. Сімяона, стоўпніка на Дзіўнай гары (596).

   7 чэрвеня, субота - трэцяе аднойдзенне галавы Прадцечы і Хрысціцеля Гасподняга Іаана (каля 850). Прмч. Таўрыёна (1939).

   8 чэрвеня - Нядзеля 7-я пасля Пасхі, святых айцоў Першага Усяленскага Сабора (325).

   9 чэрвеня, панядзелак - прав. Іаана Рускага, спв. (1730).

   10 чэрвеня, аўторак - свц. Ігнація, еп. Растоўскага (1288). Прмч. Макарыя (1931); св. Іраклія спв. (1936); свмч. Васілія прасвітара (1940). Дзень інтранізацыі Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія ІІ.

   11 чэрвеня, серада - свц. Лукі, спв., архіеп. Сімферопальскага (1961).

   12 чэрвеня, чацвер - прп. Ісаакія, ігумена абіцелі Далмацкай (383).

   13 чэрвеня, пятніца - адданне свята Узнясення Гасподняга.

   14 чэрвеня - Троіцкая памінальная субота. Прп. Дзіянісія, ігумена Глушыцкага (1437). Мц. Веры (1940). Iкона Святой Троіцы

   15 чэрвеня - Нядзеля 8-я пасля Пасхі. Дзень Святой Троіцы. Пяцідзесятніца.

   16 червеня, панядзелак - дзень Святога Духа. Перанясенне мошчаў дбрв. царэвіча Дзімітрыя з Угліча ў Маскву (1606).

   17 чэрвеня, аўторак - свц. Мітрафана, патр. Канстанцінопальскага (326).

   18 чэрвеня, серада - блж. Канстанціна, мітр. Кіеўскага і ўсяе Русі (1159). Дбрв. кн. Фёдара Яраславіча (брата св. Аляксандра Неўскага), Наўгародскага (1233).

   19 чэрвеня, чацвер - прп. Іларыёна Новага (845), прп. Паісія Угліцкага (1504).

   20 чэрвеня, пятніца - свмч. Андраніка, архіеп. Пермскага (1918), мч. Антаніны (304).

   21 чэрвеня, субота - адданне свята Пяцідзесятніцы. Вмч. Фёдара Страцілата (319).

   22 чэрвеня - Нядзеля 1-я Пяцідзесятніцы, Усіх святых. Прав. Аляксія Маскоўскага (1923). Загавіны на Пятроў пост.

   23 чэрвеня, панядзелак - аднойдзенне мошчаў свц. Васілія, еп. Разанскага (1609). Свц. Іаана, мітр. Табольскага (1715). Свмч. Нікалая прасвітара і мч. Паўла (1918). Пачатак Пятровага посту.

   24 чэрвеня, аўторак - апп. Варфаламея і Варнавы. Іконы Божае Маці "Дастойна ёсць" ("Мілуючая").

   25 чэрвеня, серада - аднойдзенне мошчаў (1650) і другое праслаўленне (1909) дбрв. вял. кн. Анны Кашынскай. Прп. Арсенія Канеўскага. Яблачынска-Турковіцкай іконы Божае Маці.

   26 чэрвеня, чацвер - свмч. Дзімітрыя прасвітара (1940); прмц. Пелагіі (1944).

   27 чэрвеня, пятніца - прп. Варлаама Хутынскага (1192). Свмчч. Нікалая, Аляксандра прасвітараў і Нікалая дыякана (1938).

   28 чэрвеня, субота - свц. Іоны, мітр. Маскоўскага і ўсяе Русі, цудатворцы (1461). Прпп. Грыгорыя і Касіяна Аўнежскіх (1392).

   29 чэрвеня - Нядзеля 2-я па Пяцідзесятніцы. Усіх святых зямлі Рускай. Свмчч. Гермагена, еп. Табольскага, Яфрэма, Міхаіла, Пятра прасвітараў і мч. Канстанціна (1918).

   30 чэрвеня, панядзелак - прмч. Нікандра (1918).

Святар Іаан Велісейчык.

  Святой благоверный князь Довмонт (Домант)

 Святой благоверный князь Довмонт (Домант) родился в Литве, к сожалению, дата неизвестна. Его отец - князь Трабус, дед, князь Гермунд (Гермонт), были Великими князьями Литовскими.
   В 1265 году из-за междоусобиц покинул отечество и пришёл во Псков, где принял Крещение с именем Тимофей. Псковичи избрали его своим князем. 33 года милостиво и справедливо управлял он городом и оборонял северо-западную границу русских земель от неприятельских вторжений. И по кончине своей в 1299 году не раз приходил на помощь жителям Пскова в дни вражеских нашествий и других бедствий. Святой благоверный князь Довмонт и его супруга, внучка святого благоверного князя Александра Невского, в схиме преподобная Марфа († 1300; память 8/21 ноября), издавна почитаются как небесные покровители и защитники Пскова. Святой благоверный князь Довмонт
   Мощи святого благоверного князя Довмонта-Тимофея покоятся в Псковском кафедральном соборе во имя Живоначальной Троицы.
   Вот что пишет о Довмонте историк М.Н. Карамзин: "Довмонт, названный в Крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но приняв Веру Спасителеву, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян; тридцать три года служил Богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом; удостоенный сана княжеского, не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери Великого князя Димитрия, не оставлял сего изгнанника в несчастии и готов был положить за него свою голову (когда Довмонту по каким-либо причинам не удавалось принять кн. Димитрия у себя, он отправлял его под надежную опеку своего племянника игумена, а затем епископа Тверского, Андрея); по смерти же Димитрия свято наблю-дал князя удельного и в рассуж-дении Андрея. За то граждане Пскова любили Довмонта более всех других князей; воины, им предво-димые, не боялись смерти. Обык-новенным его словом в час опасности и кровопролития было: "Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец; кто молод, тот брат! Помните Отечество и церковь Божию!" Он укрепил Псков новою каменною стеною, которая до самого XVI века называлась Довмонтовою, которую после (в 1309 году) посадник Борис довел от церкви Свв. Петра и Павла до реки Великой…" "Довмонт разорившия стены града починил, яко его государства есть и будет, дондеже Псков стоит, вечныя память стен, от Довмонта поставленных, юже и ныне Москва зовет: Довмонтова стена" (Стриковский. Хроники, кн. IX, гл. 2, по русскому переводу). Историк Литовский пишет, что Довмонт господствовал и над Полоцкою областью (1281-1299) (История государства Российского, т. IV, гл.VI).
   "И прославилось имя князей наших во всех странах, и было имя их грозою во время ратное, и были они князья князьям и воеводы воеводам, и был голос их грозен пред полками, как звенящая труба, и побеждали они, но были непобедимы, подобно Акриту, одному побеждающему полки мужеством силы своей. Так и великий князь Александр, и Димитрий, сын его, со своими боярами, и с новгородцами, и с зятем своим Довмонтом и с его мужами-псковичами побеждали народы иноверные - немцев, литовцев, чудь и корелу. Не ради ли одного Иезекии был сохранен Иерусалим от разорения Сенахиримом, царем ассирийским? Так и великим князем Александром, и сыном его Димитрием, и зятем его Довмонтом спасены были Новгород и Псков от нашествия поганых немцев" (Псковская летопись, современный перевод).
   Сразу же после своей кончины благоверный князь Довмонт почитался святым заступником Пскова, наряду с благоверным псковским князем Всеволодом - Гавриилом. Летописец сохранил лишь несколько случаев молитвенной помощи князя Довмонта. Год 1341. "… и тоя зимы у пскович много скота и коней падоша, а помочи псковичем никоея же не учиниша; и видевше то, и положише упование на Св. Троицу и на Всеволодову молитву и на Тимофееву (Довмонтову) и смиришася с Новым годом" (Псковская летопись). В 1343 году на границе произошло противостояние между псковским отрядом и немецким. "… и помолившися Св. Троице и Всеволожи молитве и Тимофееве, и взявша прощение промежи себя, и рекоша: братья мужи псковичи! Не посрамим отец своих и дедов! Кто стар, то отец, а кто молод, то брат: потягнем за Св. Троицу и за свое отечество! И бысть сеча велика июня 1, в самый Троицын день;… и Бог поможе псковичем - и сташа на костях" (Псковская ведомость).
   В 1480 году Псков подвергся осаде рыцарями Ливонского Ордена. Ливонский магистр Бернгард, имея 100-тысячное войско, 13 судов, старался зажечь город. "И бяху псковичи в скорби… и мнози безумнии побегоша за рубеж, а князь Василий (правитель Пскова) повеле своим и кони седлати и хоте бежати…Явися тогда етеру мужю благоверный князь Довмонт, веля ему: одеяние гроба моего вземше, и с кресты около града грядите трижды, и молитесь, и не бойтеся. Он же (муж), скоро от сна встав, взвести Стефану Посаднику… И тако нощию вземше от гроба одеяние благоверного князя, обходиша и кресты около Крому" (Псковская ведомость).
   Только после этого псковичи пришли в себя от страха, исполнились мужества и, вооруженные секирами, мечами, камнями, устремились в бой, и смяли немцев в реку. Ливонцы тонули, бросаясь на суда, а ночью, спешно сняв осаду города, ушли назад в свои земли. Позже в своем письме к начальнику Прусского Ордена магистр, оправдываясь за свое поражение, будет винить во всем реку Великая, якобы она не допустила их до города, и они должны были отступить за недостатком в фураже. Так, благодаря мощам св. блг. кн. Довмонта, Псков был спасен от разорения. Подобное видение было одному из псковичей во время осады Пскова войском Стефана Батория; после спасения города по молитве его жителей была сложена служба Довмонту-Тимофею.
   Не только защитой города прославил Господь мощи святого князя Довмонта, но и чудотворениями. В 1540 году, в день Святой Троицы, у раки с его мощами были исцелены слепой и сухорукий.
   А.Мельников в своей книге "Путь непечален", ссылаясь на "Подлинник" Филимонова, вот как описывает Довмонта, изображенного на одной из икон: "Стар, сед, брада как Григория Богослова, главой немного плешив, ризы на нем княжеские, шуба багряная, в руке шапка княжеская; иные пишут: борода, как у Иоанна Богослова, волосы на голове, как у Ильи пророка". Известна псковская икона XIV века Мирожской Божией Матери с предстоящими справа князем Довмонтом и слева его супруги Марии. Княгиня Мария Димитриевна после кончины Довмонта постриглась в иноческий и монашеский чин и через год, в 1300 году, теперь уже в схиме с именем Марфы отошла ко Господу. Как видно из рукописных святцев, она была в Пскове местно почитаема, и память ее приходилась на 8 ноября (по ст. стилю).
   Так прошла жизнь одного из достойных сынов земли гродненской и псковской, благоверного князя Довмонта, во Св. Крещении Тимофея, князя Литовского, князя Псковского-чудотворца. Многие его современники заслуженно ставят его в один ряд с такими благоверными князьями, защитниками земли русской, как свв. кн. Борисом и Глебом, Всеволодом-Гавриилом, князем Псковским, кн. Александром Невским.
   Пусть же житие св. Тимофея будет для нас примером, и в трудные минуты не будем роптать на Господа, но уповать на Него и возносить ему свои молитвы, как это делал князь псковский: "Господи Боже Сильный, мы, люди Твоя, овца пажити Твоя, имя Твое призываем, призри на кротких людей Своих, и смиренных возвыси, и гордых, высокомыслящих низложи, да не опустеет пажить овец Твоих!"

архив за май

(подготовлено по материалам Гродненских Епархиальных Ведомостей)

полный Православный Календарь

на главную страницу
сайта Гродненской епархии