Месяцаслоў

Жнівень (даты – пa н.ст.)

прп. Серафім Сароўскi, цудатворца   1 жніўня, пятніца - аднойдзенне мошчаў прп. Серафіма Сароўскага, цудатворцы (1903).

   2 жніўня, субота - прарока Іліі. Аднойдзенне мошчаў прмч. Афанасія Брэсцкага (1649). Свмчч. Аляксандра, Георгія, Іаана, Сергія і Фёдара прасвітараў, прмчч. Ціхана, Георгія, Касмы і мчч. Яўфімія і Пятра (1930).

   3 жніўня - Нядзеля 7-я па Пяцідзесятніцы. Сабор Смаленскіх святых. Свмч. Пятра прасвітара (1938).

   4 жніўня, панядзелак - міраносіцы роўнаап. Марыі Магдаліны. Свмч. Міхаіла прасвітара (1918); свмч. Аляксія прасвітара (1931).

   5 жніўня, аўторак - Пачаеўскай іконы Божае Маці.

мчч. дбрвв. кнн. Барыс і Глеб   6 жніўня, серада - мчч. дбрвв. кнн. Барыса і Глеба, у св. хрышчэнні Рамана і Давіда (1015). Свц. Георгія, архіепіскапа Магілёўскага і Беларускага (праслаўленне 1993).

   7 жніўня, чацвер - свмч. Аляксандра прасвітара (1927).

   8 жніўня, пятніца - прмц. Параскевы.

   9 жніўня, субота - вмч. і цаліцеля Панцеляімона. Свмч. Амвросія, ен. Сарапульскага (1918).

Смаленская ікона Божае Маці "Адзігітрыя"   10 жніўня - Нядзеля 8-я па Пяцідзесятніцы. Смаленскай іконы Божае Маці "Адзігітрыя". Прмч. Васілія, прмцц. Анастасіі і Елены, мчч. Арэфы, Іаана і мц. Маўры (1937).

   11 жніўня, панядзелак - прмчч. Серафіма і Феагноста (1921).

   12 жніўня, аўторак - прп. Анатолія Опцінскага, Малодшага (1922). Загавіны на Успенскі пост.

   13 жніўня, серада - свмчч. Веніяміна, мітр. Петраградскага і Гдоўскага, і з ім архім. Сергія і мчч. Юрыя і Іаана (1922). Свмч. Нікалая прасвітара (1941); свц. Васілія спв., еп. Кінешамскага (1945).

   14 жніўня, чацвер - вынясенне пачэсных дрэў Жыватворнага Крыжа Гасподняга. Свмч. Дзімітрыя прасвітара (1937), прп. Аляксандра спв. (1961).

   15 жніўня, пятніца - прмч. Платона (1937).

   16 жніўня, субота - прп. Антонія Рымляніна, Наўгародскага цудатворцы (1147).

   17 жніўня - Нядзеля 9-я па Пяцідзесятніцы. Прмч. Міхаіла, мчч. Сімяона і Дзімітрыя (1937).

   18 жніўня, панядзелак - мцц. Еўдакіі, Дарыі, Дарыі і Марыі (1919); свмч. Сімана, еп. Уфімскага (1921).

Праабражэнне Госпада Бога і Збавіцеля нашага Іісуса Хрыста   19 жніўня, аўторак - Праабражэнне Госпада Бога і Збавіцеля нашага Іісуса Хрыста.

   20 жніўня, серада - аднойдзенне мошчаў свц. Мітрафана, еп. Варонежскага (1832). Прп. Антонія Опцінскага (1865). Свмчч. Аляксандра, Пятра, Міхаіла, Іаана, Дзімітрыя і Аляксія прасвітараў, Елісея дыякана і прмч. Афанасія (1937); свмч. Васілія прасвітара (1938).

   21 жніўня, чацвер - перанясенне мошчаў прпп. Засімы і Савацыя Салавецкіх (1566). Другое перанясенне мошчаў прпп. Засімы, Савацыя і Германа Салавецкіх (1992). Прмч. Іосіфа (1918); свмч. Нікалая прасвітара (1937); свмч. Нікадзіма, архіеп. Кастрамскога (1938).

   22 жніўня, пятніца - апостала Матфея. Сабор Салавецкіх святых.

   23 жніўня, субота - свмч. Вячаслава прасвітара (1918).

   24 жніўня - Нядзеля 10-я па Пяцідзесятніцы. Прп. Фёдара, кн. Астрожскага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (каля 1438).

   25 жніўня, панядзелак - прмчч. Белагорскіх (1918); свмчч. Леаніда, Іаана і Нікалая прасвітараў (1937).

   26 жніўня, аўторак - адданне свята Праабражэння Гасподняга. Спачын (1783), другое аднойдзенне мошчаў (1991) свц. Ціхана, еп. Варонежскага, Задонскага, цудатворцы. Свмчч. Серафіма, еп. Дзмітраўскага, Нікалая, Іаакава прасвітараў і Аляксія дыякана (1937); мч. Васілія (1942).

   27 жніўня, серада - перанясенне мошчаў прп. Феадосія Пячэрскага (1091). Свмч. Васілія, архіеп. Чарнігаўскага, і з ім прмч. Матфея і мч. Аляксія (1918); свмч. Уладзіміра прасвітара (1920); свмчч. Уладзіміра і Нікалая прасвітараў, прмч. Элеўферыя, прмцц. Евы, Еўдакіі і мч.Фёдара (1937).

Успенне Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і Вечнадзевы Марыі.   28 жніўня, чацвер - Успенне Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і Вечнадзевы Марыі.

   29 жніўня, пятніца - перанясенне з Эдэсы ў Канстанцінопаль Нерукатворнага Вобраза (Убруса) Госпада Іісуса Хрыста (944). Свмч. Аляксандра прасвітара (1937).

   30 жніўня, субота - свмч. Аляксія прасвітара (1918).

   31 жніўня - Нядзеля 11-я па Пяцідзесятніцы. Свмч. Грыгорыя прасвітара і мчч. Яўгенія і Міхаіла (1937).

 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ И ГДОВСКИЙ
    Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский (в миру Василий), родился в 1873 году на Нименском погосте Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне Архангельской области, в семье священника Павла и Марии Казанских. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских добродетелях. Полюбив чтение житий святых, отрок восхищался их духовными подвигами, сожалея о том, что в современном ему мире он лишен возможности пострадать за Веру Православную.
   Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и усердие в изучении церковной грамоты предопределили выбор жизненного пути: после окончания Петрозаводской Духовной Семинарии юноша поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Студентом активно участвовал в деятельности "Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви", организуя беседы среди рабочих. В 1895 году он принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен во иеродиакона, а в следующем году - во иеромонаха. По окончании Академии в 1897 году со степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую Духовную Семинарию. С 1898 года он инспектор Холмской, спустя год - Санкт-Петербургской Семинарии. В 1902 году, после возведения в сан архимандрита, назначен ректором Самарской, а через три года - Санкт-Петербургской Семинарии.
   Священник по призванию, архимандрит Вениамин вскоре был возведен на более высокую ступень пастырского служения: 24 января 1910 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры он был рукоположен во епископа Гдовского, Петербургского викария. Среди совершавших чин наречения были митрополиты Санкт-Петербургский Антоний (Вадков-ский; +1912) и Московский Владимир (Богояв-ленский, + 1918; прославлен в лике святых в 1992 году), архиепископ Ярославский (впоследствии Свя-тейший Патриарх) Тихон (Белавин, + 1925; про-славлен в лике святых в 1989 году) и другие иерархи.
   Святительский сан Владыка Вениамин воспринял как обязанность пастырского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской священник, в простой рясе, без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало труда приложил он к спасению падших женщин, выступая с проповедями в "Обществе Пре-святой Богородицы". Воздействие его наставлений было велико, и многие заблудшие раскаялись в греховной жизни.
   Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, назы-вавшей его "наш батюшка Ве-ниамин". Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердеч-ность, доступность в сочетании с открытым лицом, тихим, проникновенным голосом и всё освещавшей улыбкой, располагали к нему даже иноверцев.
   События 1917 года вызвали перемены и в жизни Церкви: после Февральской революции правящие архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира и мирян. Если в некоторых епархиях это вызвало распри и нестроения, то выборы в Петрограде прошли на редкость спокойно - подавляющее большинство голосов было отдано викарному епископу Вениамину. С 6 марта он - архиепископ Петроградский и Ладожский, а 13 августа, накануне открытия Священного Собора Российской Церкви, назначен митрополитом Петроградским и Гдовским.
   Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру святитель заявил: "Я стою за свободную Церковь. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на Церковь было бы большой ошибкой. Самая главная задача сейчас - это устроить и наладить нашу приходскую жизнь".
   В то смутное время трудно было найти человека столь далекого от политики, как митрополит Вениамин. Приступив к осуществлению своей программы, он все силы направил на защиту православного народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918 года после издания декрета "Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви", который на деле воспринимался властью на местах как сигнал к повсеместному уничтожению главным образом Русской Православной Церкви и ее служителей, к грабежу церковного имущества. По всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и казней епископов, священников, монахов и монахинь, мирян, лишения Церкви и ее служителей материальных средств к существованию.
   Насилие над Церковью не прекратилось и после окончания гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 году, послужили поводом для новых гонений на Церковь, которые проводились под лозунгом "похода пролетариата на церковные ценности". Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922 года. Митрополит Вениамин ни минуты не колебался в решении этого вопроса. Являя пример высокой христианской любви, он благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослу-жебного употребления, на нужды бедствующих, рассматривая это решение как исполнение своего пастырского долга. "Мы все отдадим сами", - говорил святитель.
   Однако к голосу Владыки Вениа-мина власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в формаль-ном порядке как "принадлежащее государству" имущество. В городе, в некоторых церквах, уже началась их конфискация. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов пока еще не было. Чувствовалось приближение расправы. Ее ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в "Петроградской правде" письмо двенадцати лиц - организаторов обновленческого раскола: они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек.
   Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда, простым, спокойным, благостным, убеж-дающим в невиновности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: "Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение (святитель при этом широко перекрестился) и скажу: "Слава Тебе, Господи Боже, за всё".
   5 июля 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.
    На братском кладбище Александро-Невской лавры воздвигнут крест над символической могилой новомучеников Российских.

архив за июль

(подготовлено по материалам Гродненских Епархиальных Ведомостей)

полный Православный Календарь

 

на главную страницу
сайта Гродненской епархии